Stichting

Stichting Projects of The Riding Reporters schenkt aandacht aan onderbelichte projecten voor kwetsbaren in de wereld met als doel deze financiële ondersteuning te bieden door middel van donaties. Om zich van dit doel te verzekeren wordt de inzameling door The Riding Reporters persoonlijk en ter plaatse overhandigd aan de met zorg geselecteerde projecten. De projecten worden zonder uitzondering bezocht per motorfiets. Aandacht voor de geselecteerde projecten wordt door The Riding Reporters gegenereerd via verschillende kanalen als de eigen website, Facebookpagina, Twitter en publicaties in media.

Missie:
Aandacht trekken om aandacht te geven.

Visie:
Als onafhankelijke vrouwen op motorfietsen de bijzondere combinatie van fotografie, schrijven, reizen en motorrijden inzetten om aandacht te trekken voor onderbelichte projecten voor de kwetsbaren in de wereld met als doel deze meer onder de aandacht te brengen van een groter publiek en financiële ondersteuning te bieden.

Waarom een Stichting?
Naast het doel om de projecten via media onder de aandacht te brengen van een groter publiek, hebben The Riding Reporters de wens om niet met lege handen aan te komen bij de mensen waar zij gastvrij worden ontvangen, omwille van hun onderzoek. Projecten als deze kunnen financiële ondersteuning hard gebruiken. Vaak biedt een klein geldbedrag al enige verlichting.
Om deze wens te vervullen is Stichting Projects of The Riding Reporters opgericht.

Wat gebeurt er met uw gift?
Bij veel organisaties worden giften van particulieren 50-50 verdeeld tussen het goede doel enerzijds en de benodigde organisatie achter het goede doel anderzijds. Bij grote organisaties is het gedeelte dat daadwerkelijk het goede doel bereikt soms nog kleiner. Stichting Projects of The Riding Reporters besteedt geen geld aan onkosten voor The Riding Reporters, een kantoorpand, personeel of marketing. Donaties van particulieren en bedrijven aan deze Stichting komen dan ook voor de volle 100% ten goede aan de geselecteerde projecten. Giften worden ter plaatse overhandigd tijdens de werkzaamheden van The Riding Reporters.

Met een gift aan de Stichting ondersteunt u The Riding Reporters in:

    – hun inzet als fondsenwervers voor onderbelichte projecten in de wereld;
    – het krijgen van ruimte voor journalistiek onderzoek o.a. in de vorm van vrijwilligerswerk;
    – het genereren van media-aandacht voor projecten door middel van fotoreportages;
    – het financieel te hulp schieten bij de geselecteerde projecten;
    – het contact met sponsors en media voor het beschikbaar stellen van materiaal en exposure.

 

Steunt u met minimaal 50 euro de geselecteerde projecten?

   daan_corr   irene-wereldbolcorr

 

“Bij de projecten overhandigen wij voor iedere donatie vanaf  €50,- plastic opblaasbare wereldbollen met op iedere bol de naam van een donateur er op. Uiteraard leggen we dit na overhandiging op een foto vast! Donateurs vanaf  €100,- worden naast de verpersoonlijkte wereldbol onsterfelijk gemaakt met de vermelding van hun naam achter in het fotoboek dat door ons uitgebracht zal worden na afloop van deze avontuurlijke expeditie door Zuid-Amerika.”

Helpt u ons helpen?
Maak dan uw bijdrage over aan NL67 INGB 00 0735 1996
t.n.v. Stichting Projects of The Riding Reporters, Den Haag.

N.B.Donaties worden evenredig verdeeld onder de projecten van The Riding Reporters.
Ga voor meer informatie over de geselecteerde projecten naar Zuid Amerika
De jaarrekening van de Stichting is inzichtelijk na het eerste boekjaar, in het tweede kwartaal van 2015.