Zuid-Amerika

The Riding Reporters trekken aandacht met hun bijzondere combinatie van passies (fotojournalistiek, schrijven, reizen en motorrijden). Deze aandacht vertalen zij naar het schenken van aandacht aan onderbelichte projecten voor kwetsbaren in de wereld door het leveren van fotoreportages en artikelen voor (inter)nationale media.
Onderstaande projecten zijn bezocht tijdens de motorreis die in oktober 2014 begon in Chili en eindigde in mei 2015 in Colombia (21.000 kilometer).

 
Journalistieke reportage in Salta, Argentinië over de Wichí indianen.
Deze indianenstam wordt geleid door vrouwen die zich hard maken tegen de ontbossing van het Amazoneregenwoud omwille van winstgevende sojateelt op hun grondgebied. Ze hebben geld nodig om hun grond terug te kopen en opnieuw af te kunnen reizen naar de regering in Buenos Aires om hiertegen te demonstreren.
De regering erkent het probleem van de ontbossing, maar onderneemt geen actie omdat sojateelt geld oplevert. Intussen gaat de ontbossing van het leefgebied van de Wichí indianen door. The Riding Reporters zetten zich graag in als fondsenwervers om hen te ondersteunen.
WORD DONATEUR

Journalistieke reportage in Bolivia over Red OEPAIC (Organizaciones Económicas de Productores Artesanos con Identidad Cultural).
Red OEPAIC is een Boliviaans netwerk van ongeveer 4000 kunstenaars en ambachtslieden met respect voor de culturele identiteit van Bolivia. Om de tradities en het cultureel erfgoed van de verschillende Indianenstammen uit Bolivia te waarborgen, produceren zij op authentieke wijze winteraccessoires, tassen en tapijten. Omdat de meeste ambachtslieden vrouwen zijn, is een deel van de missie om gelijkheid van rechten en plichten tussen vrouwen en mannen te bevorderen. The Riding Reporters willen Red OEPAIC ondersteunen met geld voor productiemiddelen en commerciële ontwikkeling op hun weg naar vrouwelijke onafhankelijkheid.

Journalistieke reportage in Peru over de werkomstandigheden rond goudwinning.
Vrouwen werken onder levensgevaarlijke omstandigheden op de berg aan afvalgesteente naast de goudmijnen, op zoek naar keien met een goudadertje om in hun onderhoud te voorzien.
The Riding Reporters zetten zich in als ambassadeurs voor de organisatie Solidaridad en willen deze vrouwen de financiële middelen geven om stofmaskers, beschermende schoenen en handschoenen aan te schaffen.

Journalistieke reportage in Ecuador over jonge tienermoeders die de mogelijkheid krijgen om hun opleiding af te maken.
In Villa Ticca worden 100 kinderen in de leeftijdscategorie van 0-12 jaar dagelijks opgevangen en ondersteund zodat hun tienermoeders naar school kunnen. Na schooltijd krijgen de moeders advies over de juiste voeding en scholing voor hun kinderen.
Villa Ticca is een Nederlands initiatief van Evelien Kremer en Mariska Versteegh die elkaar in 2002 in Ecuador hebben ontmoet. De kinderopvang heeft geld nodig voor onderwijs, voeding, kleding, verzorging en medische of psychische hulp. The Riding Reporters zetten zich graag in om ze hierin te ondersteunen.

Journalistieke reportage in Suriname over mevrouw Ingrid Veira.
‘Mama Ingrid’ heeft in Nederland huis en haard verlaten om als huismoeder tien kinderen op te vangen die mishandeld, misbruikt of verstoten zijn. Zij heeft Lobi Pikien opgericht om voor deze kinderen een veilige thuishaven te creëren. Lobi Pikien wordt ondersteund door de Ja-foundation waar The Riding Reporters zich graag als ambassadeurs voor inzetten. Er is geld nodig voor onderhoud, speelgoed en behandeltrajecten voor de kinderen.
 

Helpt u ons helpen?
Maak dan uw bijdrage over aan NL67 INGB 00 0735 1996
t.n.v. Stichting Projects of The Riding Reporters, Den Haag.

N.B.Donaties worden evenredig verdeeld onder de projecten van The Riding Reporters.

Meer achtergrondinformatie over de projecten in Zuid-Amerika:
Argentinië: Wichi indianen.
Bolivia: Red OEPAIC.
Colombia en Peru: Solidaridad.
Ecuador: Villa Ticca.
Suriname: Ja Foundation.

Met uitzondering van de Ja Foundation zijn al deze projecten bezocht en financieel ondersteund tijdens de motorreis van 21.000 kilometer van Chili tot Colombia van oktober 2014 tot mei 2015.
The Riding Reporters keren in 2016 terug naar Zuid-Amerika om hun werk als motorjournalisten voort te zetten. Hun eerste project zal het bezoek van het project van de Ja Foundation in Suriname zijn. Daarna vervolgen zij hun reis door Frans Guyana, Brazilië, Paraguay, Uruguay, Argentinië tot het uiterste puntje van Chili. Op dit moment zijn The Riding Reporters bezig met de voorbereidingen op deze reis en de research naar nieuwe projecten.