De projecten

The Riding Reporters trekken aandacht met hun bijzondere combinatie van passies (fotojournalistiek, schrijven, reizen en motorrijden). Deze aandacht vertalen zij naar het schenken van aandacht aan onderbelichte projecten voor kwetsbaren in de wereld door het leveren van fotoreportages en artikelen voor (inter)nationale media.

De projecten waarvan The Riding Reporters verslaglegging doen, voldoen aan een aantal criteria:
– Kleinschalig
– Onderbelicht
– Kwetsbare groep
– In samenwerking met achterliggende organisatie
– Per bezocht werelddeel focus op een specifiek thema
(zoals: vrouwen/mannen/kinderen/mensen met een beperking/oorspronkelijke inwoners/geweld/etc.)

Het contrast tussen twee onafhankelijke motorrijdsters en de positie van bepaalde groepen vrouwen in Zuid-Amerika is groot. Daarom hebben The Riding Reporters ervoor gekozen om zich tijdens hun motorreis door Zuid-Amerika te focussen op projecten die zich in het bijzonder inzetten voor het versterken van de positie van vrouwen.

Met elk project is persoonlijk contact gelegd. The Riding Reporters zijn meer dan welkom en krijgen gedurende hun verblijf alle medewerking die noodzakelijk is voor het maken van hoogwaardige reportages.

Helpt u ons helpen?
Maak dan uw bijdrage over aan NL67 INGB 00 0735 1996
t.n.v. Stichting Projects of The Riding Reporters, Den Haag.

N.B.Donaties worden evenredig verdeeld onder de projecten van The Riding Reporters.